หลักสูตรควบตรี-โทฯ จัดกิจกรรม Roadshow โครงการ CBS Academy 2016 โดย ฟาร์อีสท์ กรุ๊ป

ฟาร์อีสท์ กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) ได้จัดโครงการ Creative Business Solutions Academy (CBS Academy) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายหลักในการมุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพ และมีความพร้อมทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติ สามารถนำทฤษฎีมาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทางการตลาดจริง เพื่อให้ตอบโจทย์ทางการตลาดที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับสินค้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งทางฟาร์อีสท์ กรุ๊ป จะเข้ามาจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้นักศึกษาของคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์) ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนี้ค่ะ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้อง 201 คณะพาณิชย์ มธ. ท่าพระจันทร์