สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ “อบรมประกาศนียบัตรการบริหารการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในกลุ่มประเทศ CLMVT ประจำปี 2560” เริ่มเสาร์ 23 กันยายน 2560 (เรียนเสาร์-อาทิตย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ โรงแรม เดอะสุโกศล พญาไท ถึง อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 และภาคสนาม (มีค่าใช้จ่าย 50,000 บาท) อาทิตย์ 8 – พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 (5 วัน 4 คืน) กทม.-กาญจนบุรี-เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ย่างกุ้ง-Business Networking
“รู้จริงการตลาด บูรณาการท่องเที่ยว สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ Business Networking เจาะลึก CLMVT”
ติดต่อ โทร. 02-564-5000 – 3 ต่อ 315 หรือ 401  มือถือ 0819652515
email: cseas@asia.tu.ac.th โทรสาร 02-564-4888
รายละเอียด Trip 
 TAT Academy 2017 Trip.pdf 
download ใบสมัครได้ที่ goo.gl/KJ8VXR