กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน U Power Digital Idea Challenge Season 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการจุดประกายความคิด การสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการทำธุรกิจ รวมถึงการจัดทำแผนการตลาด โดยใช้สื่อดิจิทัล 
น้องๆ สามารถร่วมส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2560 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณญาณี คล้ายจันทร์พงษ์ โทร.02 661 7750 ต่อ 217 หรือ 086-345-6055 อีเมล์ yanee@absolutealliances.com
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/UPowerDigitalIdeaChallenge