เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 มีการปิดถนนโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อซ้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงมีความจำเป็นต้องย้ายวิชาที่จัดสอบกลางภาคในวันดังกล่าวทั้งหมด เป็น วันอาทิตย์ที่ 8 และวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
***ทั้งนี้ ขอให้นักศึษาทุกคนเผื่อเวลาในการเดินทางมาสอบ และแจ้งเพื่อนๆ ทุกคน ให้ทราบด้วยนะคะ****