นักศึกษาสามารถลงชื่อขอสอบ SMART-II สำหรับสอบในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่ลิ๊งค์ด้านล่างนี้ 
ได้ตั้งแต่วันที่ 11-17 ตุลาคม 2561
https://docs.google.com/forms/d/1e8xpLgBlFkMqngNSGBxKn7LJHu0qcTjNUS6lHdNR2HI/edit

 

อ้างตามประกาศ กำหนดการแจ้งความจำนงนักศึกษาตรีต่อโทฯ
เงื่อนไขของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มีดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  
2. หากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.00 จะต้องมีผลสอบ SMART-II ในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า 210 คะแนน และผลรวมไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
3. สำหรับนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 และ/หรือรอผล SMART-II ในกรณีที่ผลสอบ/เกรดเฉลี่ยไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด นักศึกษาต้องสละสิทธิ์ และ/หรือไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

 

คนที่ลงชื่อขอสอบ SMART-II กับพี่ฟองน้ำไปแล้วในวันแนะแนวการศึกษาตรีต่อโทเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ขอให้ลงชื่อในนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ