นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความจำนงเลือกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท ปีการศึกษา 2561 ได้ที่ลิ๊งค์ด้านล่างนี้
ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 16 ตุลาคม นะคะ
https://docs.google.com/forms/d/1zAwX_swyN4Jtx33EkmVMSCNUJ5BJsz7sRfhLgEB6S10/edit


สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการแนะแนวตรีต่อโทเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้ที่นี่
 >>> ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาป.โท2561.pdf