ให้นักศึกษาทั้ง 3 Section (2301 / 3201 / 3202) จับกลุ่มกลุ่มละ 8 คน ได้ทั้งหมด 12 กลุ่ม โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้ ดังนี้
1) นศ.สาขาบริหาร 4 คน นศ.สาขาบัญชี 4 คน จำนวน 1 กลุ่ม
2) นศ.สาขาบริหาร 5 คน นศ.สาขาบัญชี 3 คน จำนวน 1 กลุ่ม
3) นศ.สาขาบัญชี 8 คน จำนวน 10 กลุ่ม

ส่งรายชื่อให้พี่ป่านทางอีเมลล์ chuitma.s@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 4 ส.ค. 2562 (พี่จะเช็ครายชื่อเช้าวันที่ 5 ส.ค. 2562) ถ้านศ.คนไหนยังไม่มีกลุ่ม พี่จะดำเนินการจับกลุ่มให้นะคะ 

- หัวข้ออีเมลล์ : กลุ่ม SimulationGame
- รายละเอียดที่ต้องแจ้ง (แนบเป็นไฟล์ word หรือ excel มานะคะ)
แจ้งให้เพื่อนๆทราบด้วยค่ะ