งดบรรยาย  วันที่ 12 และ 14 พ.ย. 62

Make up    วันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 62 เวลา 17.00-20.00 น.  ห้อง 201

แจ้งเพื่อน ๆให้ทราบด้วยค่า