ตารางวัน-เวลาบรยาย ล่าสุด ดังนี้ 
 
1.วันพุธที่ 18 มี.ค. 63 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 316  (Make up)
2.วันพุธที่ 18 มี.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 316 (เรียนตามปกติ)

3.วันพุธที่ 25  มี.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องคอม 408  (เรียนตามปกติ)
4.วันพุธที่ 25  มี.ค. 63 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง 309  (Make up) 

5.วันพุธที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 309  (เรียนตามปกติ)

6.วันพุธที่ 8  เม.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น.  ห้อง 316 (เรียนตามปกติ)
7.วันพุธที่ 8 เม.ย. 63 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง 309 (Make up)

งดบรรยาย
วันที่ 22 เม.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น.  และ 29  เม.ย. 63 เวลา 9.00-16.00 น.


แจ้งเพื่อน ๆ ให้ทราบด้วยค่า