หลักสูตร IBMP จัดกิจกรรม "Roadshow by Deloitte" ให้แก่นักศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์