เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (IBMP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวิชา กธ.202 การจัดการองค์กร นำนักศึกษาเข้าดูงานและรับฟังบรรยาย ณ โรงงานบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักศึกษา  ได้เรียนรู้และรับฟังการบรรยายในด้านการบริหารองค์กรที่นำไปสู่การสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานสร้างสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ภายใต้การนำของ อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง อาจารย์ผู้ดูแลวิชาดังกล่าว โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และดูแลเป็นอย่างดียิ่งตลอดการเข้าเยี่ยมชม ทางหลักสูตรควบตรี-โทฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงงานบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้>>>สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่<<<