แจ้งห้องบรรยายวิชา BI214 Sec 2332/01
วันอังคาร (รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ) เรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ 413
วันพฤหัสบดี (รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์) เรียนที่ห้องบรรยาย 307


งดบรรยาย
วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.ฝากแจ้งให้เพื่อนๆทราบด้วยนะคะ