1.วิชา AI314 sec 7801  (รศ.ดร.นิตยา)
-ย้ายเรียนห้องคอม 408  วันพุธที่ 14 ส.ค., 4, 11, 18 และ 25 ก.ย. 62

2.วิชา AI314 sec 8701   (รศ.ดร.นิตยา)
-ย้ายเรียนห้องคอม 408  วันศุกร์ที่ 16 ส.ค., 6, 13, 20 และ 27 ก.ย. 62 

3.วิชา AI315 sec 7801  (รศ.ดร.นิตยา)
-ย้ายเรียนห้องคอม 408  วันพุธที่ 9 ต.ค. , 13 และ 20 พ.ย. 62 
-Make up  วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 น. ห้องคอม 408

4.วิชา AI315 sec 5401 (รศ.ดร.นิตยา)
-วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 62 ขยับเวลาเรียนเป็น 15.00-18.00 น. ห้อง 309  (อ.มลฤดี) 
-ย้ายเรียนห้องคอม 408  วันพฤหัสบดีที่ 10, 24 ต.ค.,14 พ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. 
-Make up วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 62  เวลา 9.00-12.00 น. เรียนห้องคอม 408 

5.วิชา BI312  sec 5401 (ผศ.ดร.ธีรชัย)
-งดบรรยาย  วันที่ 12 ก.ย. 62
-Make up  วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 201

6.วิชา BI421 sec 2301 (อ.ดร.กุศยา)
งดบรรยาย     วันที่ 24 ก.ย. 62
ขยับเวลาเรียนเป็น 8.00-12.00 น.  วันอังคารที่ 20, 27 ส.ค. และ 10 ก.ย.  62 

7.วิชา BI421 sec 3201 (อ.ดร.กุศยา)
งดบรรยาย   วันที่  12 ก.ย. 62 
ขยับเวลาเรียนเป็น 8.00-12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 22, 29 ส.ค. และ 19 ก.ย. 62

8.วิชา BI421 sec 3202 (อ.ดร.กุศยา)
งดบรรยาย  วันที่ 12 ก.ย. และ 14 พ.ย. 62
ขยับเวลาเรียนเป็น  8.00-12.00 น. วันพฤหัสดบีที่ 10, 24 ต.ค. และ 7 พ.ย. 62

9.วิชา TU122  sec 8201 (ผศ.ดร.สมเกียรติ)
งดบรรยาย   วันที่ 2, 9 ก.ย. และ 14 ต.ค. 62
Make up   วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย. และ 20 ต.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 201 

แจ้งเพื่อน ๆให้ทราบด้วยค่า