วิชา BI214 Section 2332/01 2332/02 และ 2332/03
เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย
วิทยากรพิเศษ : คุณชิตพล มั่งพร้อม
หัวข้อบรรยาย : Big data and Social Listening 
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 
เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องบรรยาย 601 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์วิชา BI214 Section 2332/01 (รศ.ดร.เอกจิตต์)
เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ 408 ตึกคณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์

 

วิชา BI214 Section 2332/03 (รศ.ดร.พิภพ)
งดบรรยาย
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562ฝากแจ้งให้เพื่อนๆทราบด้วยนะคะ