รายชื่อกลุ่ม Simulation Game วิชา BI421 Section 2300/01 , 3200/01 และ 3200/02

  • สำหรับ 2 กลุ่มที่มีนศ.บริหารมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม เนื่องจากผลคะแนนมีการนำไปใช้ในวิชา BI323 และอาจารย์อยากให้นศ.อยู่ใน industry เดียวกัน ดังนั้น นศ.บัญชีของทั้ง 2 กลุ่มจะเปลี่ยนมาอยู่กลุ่มเดียวกัน และนศ.บริหารจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะ

  • วันที่ 6 ก.ย. 2562 เวลา 12.45 น. พี่จะแจก code user+password ในการเล่น Simulation Game ที่ห้อง 201 ส่งตัวแทนมารับ code ด้วยค่ะ