งดบรรยายทั้ง 2 sec   วันจันทร์ที่ 16 ก.ย.62  

Make up BI204  sec 8101 
-วันอังคารที่ 3  ก.ย. 62 เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง 316
-วันพุธที่ 4  ก.ย. 62  เวลา 17.00-20.00 น.    ห้อง 309 

Make up BI204  sec 8201
-วันจันทร์ที่ 9 ก.ย. 62  เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง 310
-วันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 62 เวลา 17.00-20.00 น. ห่อง 310

แจ้งเพื่อน ๆให้ทราบด้วยค่า