บรรยายโดย อ.ดร.วรพงษ์ เป็นภาษาอังกฤษ

วิชา BI421 sec 2301 
งดบรรยาย    8, 15, 22, 29 ต.ค. และ 5 , 19 พ.ย. 62

Make up   วันอังคารที่ 29 ต.ค. 62 เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง 309 
                วันพุธที่ 6 พ.ย. 62 เวลา่ 17.00-20.00 น. ห้อง 206

                วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. 62 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 214 
                 วันอาทิตย์ที่ 1  ธ.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 208 

 

วิชา BI421 sec 3201   
งดบรรยาย  10, 17, 24 ต.ค. และ 21 พ.ย. 62 

Make up   วันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 307
                วันพฤหัสบดีที่ 7  พ.ย. 62 เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง
310
                วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 214
                วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 17.00-20.00 ห้อง 208


แจ้งเพื่อน ๆ ให้ทราบด้วยค่า