วิชา BI152 sec 4501 
Make up  วันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 206
 
วิชา TU122 
งดบรรยาย วันที่ 11 พ.ย. 62  
Make up   จันทร์ที่ 18 และ 25 พ.ย. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 201 

แจ้งเพื่อน ๆให้ทราบด้วยค่า