มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รวมทั้งสิ้น 5,000 ทุนการศึกษา

-ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1,000 ทุน

-ทุนการศึกษา 2,500 บาท จำนวน 4,000 ทุน

สมัครและติดตามข่าวสารได้ที่ sa.tu.ac.th

ส่งใบสมัคร

รอบที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม - 6 เมษายน 63

รอบที่ 2 วันที่ 7 เมษายน - 31 พฤษภาคม 63

ปล.โครงการเราเป็นโครงการปกติ สามารถสมัครได้ครับ