คณะศิลปศาสตร์ ประกาศขยายเวลาการยื่นคะแนนยกเว้นวิชา EG ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563